Styrelsen

Jordfalls Samfällighetsförening

Vid Gullmarsfjorden

Styrelsen kan kontaktas via föreningens e-postadress: styrelsen@jordfall.com eller via föreningens brevlåda på Dammetorpsvägen:


Jordfalls Samfällighetsförening

Dammtorpsvägen

451 97 Uddevalla

Styrelsen

Ansvarsområde

Kent Dejve

Ordförande

Nilsatorpsvägen 13

Vatten

Tel: 0761 150 840
Elin Nordblom

Sekreterare

Nilsatorpsvägen 3


Tel:
Åsa Ljung

Ekonomi

Falltorpsvägen 23

Personregisteransvarig

Tel: 0704 19 28 69
Hans Gustavsson

Vägar och grönt

Nilsatorpsvägen 15


Tel: 0702 98 84 48
Uno Sand

Avlopp

Dammetorpsvägen 2


Tel: 0730 85 42 21
Rose-Marie Holst

Suppleant

Nilsatorpsvägen 10


Tel: 0708 62 19 43
Berit Barkin

Suppleant

Falltorpsvägen 20


Tel: 0702 52 67 15


Jordfalls Samfällighetsförening