Start


Jordfalls Samfällighet ligger på södra sidan av Gullmarsfjorden på Bokenäset i Uddevalla kommun.


Gullmarsfjorden är Sveriges enda riktiga tröskelfjord. Den bildades av inlandsisen och är ca. 25 km lång. Fjordens djupaste del är 120 meter och ligger rakt ut från Jordfalls hamn. Tröskeln ute vid Lysekil ger ett vattendjup på endast 45 meter. Flera arter som lever på större djup har spolats in över tröskeln under höststormar och kan inte ta sig ut ur fjorden igen. Norr om Gullmaren är graniten röd medan den är grå söder om fjorden. Detta syns tydligt ute vid Lysekil. Fjorden är ett Natura 2000-område.


Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen för ett 70-tal fastigheter. Anläggningen är indelad i tre sektioner och omfattar vägar och grönområden, vatten och avlopp.

Kontaktuppgifter

Adress: Jordfalls Samfällighetsförening, Dammetorpsvägen, 451 97 Uddevalla.

E-post: styrelsen@jordfall.com

Org.nr: 716447-3980, Bankgiro: 5978-7952


Jordfalls Samfällighetsförening

Aktuellt

Årsmöte 2021

Årsmötet kommer att hållas lördagen den 7 augusti kl. 10:00 i båthall C i Jordfalls Hamn. Mer information och handlingar till mötet finns under fliken Dokument.


Trädfällning kommer att ske inom vårt område under våren från vecka 15, huvudsakligen efter våra vägar.


Skunkkalla - invasiv art

Vi har skunkkalla inom vårt område sedan några år. Den finns efter bäcken mellan Nilsatorpsvägen och Dammetrorpsvägen. Vi har gjort flera försök att få bort den men den lever kvar. Alla medlemmar behöver hjälpa till med att få bort den. Mer information finns här...