Vägar och grönområden

Jordfalls Samfällighetsförening

Vid Gullmarsfjorden

Vägar och grönområden


Sektionen för vägar och grönt omfattar ca. 40 ha gemensamma grönområden och ca. 2500 meter vägar inom området. I sektionen ingår administrationen av föreningen. Sektionen har 72 medlemsfastigheter.


Föreningen disponerar också badviken som ligger öster om Fossens camping, inom Jordfall 1:12. Vi har servitut på gångväg från landsvägen (mitt emot Dammetorpsvägen) ner till Jordfalls hamn. Det finns också servitut på gångväg från Jordfalls hamn västerut över bergen till vår badvik och från badviken rakt söderut tillbaka till landsvägen.


Enligt Lantmäteriets anläggningsbeslut ska vi hålla vägarna körbara både på sommaren och vintern så att posten, renhållningen, eventuella räddningsfordon och annan kommunal service kan ta sig fram.

Jordfalls Samfällighetsförening