Om

Jordfalls Samfällighetsförening

Vid Gullmarsfjorden

All föreningsinformation anslås på föreningens anslagstavlor på Dammetorpsvägen och Falltorpsvägen enligt föreningens stadgar.


Informationen på dessa sidor ska endast ses som ett komplement till den stadgeenliga informationen. Avsikten är att underlätta för medlemmar att ta del av information när man inte är i området under en tid. Det finns också vissa dokument som kan laddas ner från dessa sidor och som inte kommer att skickas ut via e-post.


OBS, att det är anslagstavlorna som har den kompletta informationen och som gäller i alla lägen. Dokument som inte finns att ladda ner kan erhållas via föreningens sekreterare.

Jordfalls Samfällighetsförening