Avlopp och reningsverk

Jordfalls Samfällighetsförening

Vid Gullmarsfjorden

Avloppssektionen


Avloppssektionen omfatta vårt ledningsnät för avlopp med anslutningspunkt för deltagande fastigheter i närheten av respektive tomtgräns. I ledningsnätet finns några pumpbrunnar då vi har stora nivåskillnader i området. Sektionen har 68 medlemmar.


Reningsverket och dammen längst ner i vårt område är centrala i systemet. Reningsverket uppfyller mycket höga krav på rening med slamavskiljning, kemisk rening, biobädd, UV-rening (bakteriedödande) och slutligen tas kväverester om hand i dammen (polerdammen) innan vattnet släpps ut i naturen mot vidare färd till Gullmaren. Regelbundna provtagningar garanterar att reningsverket fungerar optimalt. Vill du veta mer om hur det fungerar - läs här.


Jordfalls Samfällighetsförening